free accordion menu module

10. 09. 2020

                                     Høstgudstjeneste 
                                        i Øster Lindet Kirke
                             søndag den 20. september kl. 10.30

Kl. 10.15 kan du sætte dig ind i kirken og høre folkemusik af SPILLEFOLKET indtil
gudstjenesten starter.
De vil også spille et par numre efter prædiken.

Dagens prædikant er Joanna Pedersen.

Kom og vær med i vores smukt pyntede høstkirke.

Hostgudshjemeste 2020x

Der er pyntet smukt op til høstgudstjeneste:

Hoestgudstjeneste 2020x