free accordion menu module

28. 10. 2020

Resultat af menighedsrådsvalg 2020 Øster Lindet Sogn:

Den 26. oktober havde det nye menighedsråd konstituerende møde, og posterne fordeler sig således fra 1. søndag i advent, hvor det nye råd tiltræder:
Formand Henning Jensen
Næstformand og kontaktperson Ellinor Jensen
Sekretær Lene Bennedsen
Kasserer Allan Jensen
Kirkeværge Ib Clemmensen

Vi glæder os til arbejdet med at drive kirkeliv i Ø. Lindet.