free accordion menu module

19. dec 2018

 

Øster Lindet Lokalråd

inviterer alle foreninger til:

Orienteringsmøde om

Øster Lindet Bys Webside

Onsdag d. 9. januar 2019 kl. 19.30

I Landsbyhuset.

Den hidtidige webmaster Karl Petersen har meddelt, at han stopper d. 31. marts 2019, hvorfor man bedes overveje forslag til afløser.

På mødet vil der blive orienteret om hjemmesidens muligheder.

Lokalrådet vil ligeledes orientere om sine opgaver.

Der vil ligeledes blive mulighed for at diskutere samarbejde mellem foreningerne og andet af relevans.

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Lokalrådet.