Øster Lindet Træbyg

Øster Lindet Træbyg ejes af Bent Hansen, Hovgådsvej 3, Øster Lindet. Tlf. 74 84 64 62 / 20 85 08 95

Øster Lindet Træbyg laver bl.a. enfamiliehuse, sommerhuse samt kviste.