Antenneforeningen


Øster Lindet Sogns Antenneforening.

Formand: Kristian Kjuul Kristensen
Kasserer: Mads Witt
Teknik: Torkil Kjærbæk