Antenneforeningen


Øster Lindet Sogns Antenneforening.

Er nedlagt i 2019