Print this page

Velkommen til Øster Lindet

Jun 14, 2016

torsdag d. 23. juni 2016 v/Ungdomshuset. Her i Øster Lindet var vejrguderne os venlig stemt, det blev en dejlig lun aften med over 150 fremmødte. Susan Bøgesvang bød velkommen og efter sangen"Danmark, nu blunder den lyse nat" gav hun ordet til aftenens båltaler.Talen var lagt i hænderne på Rose Hansen, formand for organisationen Broen, Vejen, der levende fortalte om, hvad de frivillige gør for mange børn i Vejen kommune. 
Efter en tale, der gav ord til eftertanke, blev bålet tændt. Der var en flot heks, lavet af børnene i Lindehuset, sat i toppen af bålet; mens der blev sunget midsommersangen blev sunget. Der var mulighed for at købe øl, vand og pølser samt kaffe, te, muffins og hindbærsnitter. Endnu engang et vellykket arrangement af Landsbyforeningen!

Jun 14, 2016
søndag den 28. august kl. 10.30. Gudstjenesten bliver en udendørs gudstjeneste v/ Landsbyhuset, og der kommer et opslag senere.
Jun 14, 2016

Fredag d. 20. januar 2017 kl. 18.00  Øster Lindet Landsbyhus
SE UNDER MERE 

Jun 10, 2016

                           Fra Jydske Vestkysten den 12-06-2016
Et flertal i Udvalget for skoler og børn siger nej til forvaltningens forslag om at lukke institutionerne i Øster Lindet og Sdr. Hygum. 

----------------------------------------------------------------
Udvalget for skoler og børn har den 9.06. 2016 holdft møde om Helhedsplan Dagtilbud 2017 - 2021. Heraf fremgår det, at der ikke umiddelbart er plan om at lukke Lindehuset, men foretage en omstrukturering; men intet er sikkert før efter byrådets behandling den 28. juni 2016.

Hele referatet fra udvalgsmødet kan læses HER.

Jun 4, 2016

Børnehaven Lindehuset er beliggende på et areal af 2218 m2 med et lokale på 164m2 ejet af Øster Lindet Forsamlingshus. Den årlige husleje udgør 37.000 kr. I Lindehuset har der indenfor den sidste årrække været en kommunal investering på over 600.000 kr., bl. a.
indhegning af området, nye redskabsrum, isolering af ny opført barnevognsrum med plads til 8 - 10 sovende børn, overdækket terrasse, toilet og håndvaske med tilhørende hæve- sænkeborde.
Denne investering gør det til et af kommunens dyreste børnepasningssteder. Ved en nedlæggelse af institutionen vil der være bygninger, som Forsamlingshuset ikke har brug for. Hvad vil man med den kommunalt ejede bygning, som ligger på lejet grund?
Forsamlingshuset vil så inden for 2 år blive lukningstruet, kassebeholdningen og kassekreditten vil blive opbrugt – med andre ord: Forsamlingshuset kan ikke undvære den kommunale lejeindtægt. Forsamlingshuset har inden for de sidste år investeret ca. 300.000 kr. i en handicaprampe og anderledes nye toiletforhold. Har denne investering været omsonst? Og skal nye påtænkte investeringer skrinlægges?

Bestyrelsen for Øster Lindet Forsamlingshus
v/ Aage Fredsted.
se borgmesterens svar under mere 

May 29, 2016
Præstegårdsvej 18 A i Øster Lindet, fredag den 10. juni kl. 19. Alle er velkomne, medbring selv drikkevarer. Pris: 40 kr., 15 kr. for børn.
May 29, 2016

Landsbyanalyse af Øster Lindet, set i forhold til kommens forvaltnings ønske, om lukning af Lindehuset i Bruno Bennetsens fortolkning:

Vejen kommune har udarbejdet landsbyanalyser, for alle landsbyerne i Vejen kommune, 21 i alt.

I analysen af Øster Lindet står der bl.a. følgende:
”Gennemsnitsalderen i Øster Lindet er 38,2 år, hvilket er under kommunens gennemsnit på 41,7 år.” ”Der ses en stigning i antallet i aldersgruppen 18-29 år, Hvilket tegner godt for den fremtidige udvikling af Øster Lindet.” Det vil sige, at der er flere i alderen, hvor man stifter familie, eller er på vej til det. Der står endvidere at ”der fødes flere børn end tidligere.”
”Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er på 2,43 personer, hvilket er højt set i forhold til kommunens gennemsnit på 2,29 personer.” Dette tyder på, at vi har flere hjemmeboende børn, end resten af kommunen.
”De huse der er til salg har en gennemsnitlig liggetid på tæt ved et år, hvilket er under kommunens gennemsnit.” Husene der er solgt det seneste år er primært solgt til børnefamilier, som er glade for byens børnehave Lindehuset. En del af disse huse er solgt, efter denne landsbyanalyse er blevet lavet. Et af byens største huse, er lige blevet solgt til en børnefamilie, fra Sønderborg området.
Under potentialer står der: ”Øster Lindet fremstår, som en driftig by med et godt sammenhold, og mange aktiviteter og foreninger”, ”Alt dette er med til, at vise at man i Øster Lindet, følger med og fortsat vil udvikle sig, som bosætnings- og leveby.” 
http://vejen.dk/media/4021299/landsbyanalyser_web.pdf

Når alt dette er hentet i Vejen kommunes egen landsbyanalyse, så er det for mig helt uforståeligt, man arbejder med planer, om at nedlægge vores velfungerende børnehave Lindehuset. Der må være andre, som må holde for denne gang, når det er i de større byer i kommunen, hvor der er for mange daginstitutionspladser, set i forhold til antallet af børn. 
Den positive udvikling, som Øster Lindet har været igennem på det seneste, vil bremse op, eller gå over i afvikling i stedet, hvis det forslag, som kommunens forvaltning er kommet med gennemføres.

Bruno Schmidt Bennedsen

May 29, 2016

Kom og vær med til årets hyggeligste arbejdsdag! Det gjorde i alt 9 kvikke mennesker, som startede med kaffe og rundstykker. Men trods alt blev der gjort rent bag redskaberne i Landsbyhuset og i boldrummet, luget rundt om Landsbyhuset, lavet en chikane ved Ungdomshuset og trukket "små træer op" på beachvolleybanen - det krævede sin mand / kvinde + temmelig meget koldt vand at arbejde i den varme. Dagen sluttede af med en varm ret og kaffe, ikke at forglemme en pause med kolde drikke.

May 13, 2016


Hjemmesiden har lige modtaget nedenstående informationer:

Der har den 24. 05. været forældrebestyrelsesmøde i Daginstitutionens område Jels, hvor områdelederen informerede om helhedsplanerne for en lukning af Lindehuset. 
 
Det er foreløbig en tanke fra kommunen, men alle formænd og institutionsledere er indkaldt til et møde med kommunen i morgen. Her vil de blive orienteret om, at kommunen påtænker en lukning af institutioner under 50 børn, og derefter opretter 3 store børnepasnings enheder i kommunen.
 
Der er planlagt en høringsperiode for institutionernes bestyrelser.
 
Lukningerne skal effektueres pr. 31. december 2016.
 
Et forslag fra kommunen er blandt andet, at forældrene kan aflevere børnene, på et fastlagt tidspunkt i Øster Lindet, hvor de så vil blive transporteret i bus til Spilloppen i Jels. Om eftermiddagen vil bussen komme retur til Øster Lindet, også på et fastlagt tidspunkt.

Hvis man som forældre ikke kan få det til at passe med tidspunkterne for bussen, kan man aflevere og hente i Jels.
 
Ved at benytte sig af bus løsningen, vil der så at sige ikke være anden kommunikation med institutionen, end de møder, som man som forældre bliver indkaldt til.
 
Den daglige kontakt om, hvordan barnet har haft det i løbet af dagen, eller det at give besked om noget, de i institutionen skal være opmærksom på, vil det ikke kunne lade sig gøre.
 
Det er meningen, at Lindehuset skal flyttes ind i institutionen i Jels, både med personale, legepladsudstyr, legetøj m.m.
 
Jeg tænker, det er noget, vi skal have råbt højt om til pressen, for det må ikke ske.
 
Det vil være rigtig træls, især nu hvor der er begyndt at komme børnefamilier til Øster Lindet. Den udvikling skulle ikke gerne gå tabt.
 
Flemming Bang vil vide mere om på torsdag til mødet i Landsbyhuset.
 

Se flere billeder fra aftenen HER

 


 
 May 12, 2016
Præstegårdsvej 18 A, Øster Lindet for alle interesserede fredag den 27. maj kl. 19. Alle er velkomne, medbring selv drikkevarer. Pris 40 kr., 15 kr. for børn.


Næste side: Nyeste opdateringer