Øster Lindet Eftermiddagshøjskole

Ledes af et udvalg bestående af:
Ellen Ricksen
Ingrid Stange
Eva Schmidt og
Anne Frandsen

Fra september til maj er der eftermiddagshøjskole hver første onsdag i måneden kl. 14.30 - 16.30 i Øster Lindet Forsamlingshus, Terpvej 19 i Øster Lindet med foredrag eller anden underholdning samt kaffebord (50 kr.) og en sang fra højskolesangbogen.

Alle er velkomne
Ingen tilmelding
Intet kontingent

Program for eftermiddagshøjskolen 2019-20:

Onsdag den 4. sept. kl. 17.00       Høstfest med spisning og
                                                         underholdning af ”Onsdagstrioen”.

Onsdag den 2. okt. kl. 14.30         Truckerliv med Poul Erik Hadberg, Løjt Kirkeby.
                                                         Fortælling fra et liv på landevejene.

Onsdag den 6. nov. kl. 14.30         Australien med Lis og Jørgen Finne, Sønderskov.
                                                         En rejse i ord og billeder.

Onsdag den 4. dec. kl. 14.30         Adventsmøde med Nanna Hørlück, Skodborg.
                                                         Med sang og små historier starter vi adventstiden.

Onsdag den 8. jan. kl. 14.30         Marokko med Kaj Frandsen, Ø. Lindet. Billeder
                                                         og fortælling fra et spændende land.

Onsdag den 5. feb. kl. 14.30         Sydafrika med Hans Chr. Schack, Holsted.
                                                         Fortæller og viser billeder fra sin rejse.

Onsdag den 4. mar. kl. 14.30        Forårets sange med Ellinor Jensen, Ø. Lindet.
                                                         Vi skal byde foråret velkommen her.

Onsdag den 1. apr. kl. 14.30         AFLYST.

Onsdag den 7. maj kl. 14.00         Sammen med Jels på Dixensminde.
                                                         Underholdning af ”klunserne fra Hedensted”.

Onsdag den 10. juni                     UDFLUGT sammen med Lokalhistorisk
                                                         Forening. Nærmere besked følger senere.