Foreningens bestyrelse pr. 24. oktober 2018

Formand     Susan Bøgesvang        Møjbølvej 8                 Øster Lindet     22214670
Medlem      Flemming Bonnesen     Østervænge  30         Øster Lindet     30263690
Medlem      Claus Larsen                Stadionvej 3               Øster Lindet     20462788
Medlem      Anne Birgitte Hansen   Lindevej 18                Øster Lindet     51500364
Medlem      Børge Brunsvig            Østerskovvej 4                Rødding         21256025
Medlem      Gerda Mariegaard         Præstegårdsvej 44      Øster Lindet     26398461
Kasserer    Dorthe Nielsen              Lauenborgvej  11        Stenderup       22356463

Revisorer: Kaj Frandsen og Thorkild Matzen 

Revisorsuppleant: Henriette Jensen