Foreningens bestyrelse pr. 23. oktober 2019

Formand    Susan Bøgesvang         Møjbølvej 8                Øster Lindet      22214670
Medlem      Flemming Bonnesen     Østervænge  30         Øster Lindet      30263690
Medlem      Claus Larsen                 Stadionvej 3               Øster Lindet      20462788
Medlem      Anne Birgitte Hansen    Lindevej 18                 Øster Lindet      51500364
Medlem      Børge Brunsvig             Østerskovvej 4            Rødding            21256025
Medlem      Gerda Mariegaard        Præstegårdsvej 44      Øster Lindet      26398461
Kasserer    Dorthe Nielsen              Lauenborgvej  11        Stenderup         22356463

Revisorer: Kaj Frandsen og Thorkild Matzen 

Revisorsuppleant: Henriette Jensen