Øster Lindet Vandværk

Vandværkets vedtægter. SE HE

Se vandanalyser HER

Takstblade SE HER

Den årlige forbrugerinformation fra dit vandværk: Øster lindet vandværk 2018

Med dette link er det muligt for alle forbruger selv at hente lednings oplysninger.

Der skal stadig hentes ledningsoplysninger på LER hvis man graver.

https://ledningsportal.dk/spatialmap?profile=oesterlindet

Så har vandværket fået taget prøver for det meget omtalte stof Desphenyl-chloridazon prøverne er taget af de 3 boringer vandværket har og alle. Der er ikke fundet spor af stoffet i boringerne

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsmiddel efter stoffet chloridazon, også kaldet Pyramin, som tidligere blev brugt som ukrudtsmiddel i produktion af roer, rødbeder og løg. Midlet har været forbudt i Danmark siden 1996.

Miljø- og Fødevareministeriet har i september 2017 henstillet til de danske vandværker, at de skal teste drikkevandet for stoffet.

Samtidig kan vi oplyse at nedrivningen af Terpvej 16 er godt i gang og forventes færdig i løbet af kort tid.

Hele arealet vil blive udlagt som græsplæne.

Her ses Gunnar med papiret der siger at vores vand er godt. SE FLERE BILLEDER FRA NABOGRUNDEN HER


gunnar

 

Bestyrelsen: 

Gunnar Kloppenborg-Skrumsager 74846911 - 20789911
Svend Erik Ricksen 74846130
Bruno Hyldal 74846543
 Jan Hjortebjerg     42671020
Jens Fuglsig 74846320