free accordion menu module

02. 06. 2020

Øster Lindet Vandværk,  Lokalrådet og Forsamlingshus

Ny dato for ordinær Generalforsamling

Onsdag  den  17-6  2020 kl. 19.00

i Øster lindet Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægter.

Vandværket, Forsamlingshuset, Lokalrådet