free accordion menu module

20. marts 2019

 

Øster Lindet Lokalråd.

Generalforsamling

Onsdag d. 27. marts 2019 Kl. 19.30

Øster Lindet Forsamlingshus.

Dagsorden:  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

                    2. Beretning.

                    3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

                    4. Fastsættelse af kontingent.

                    5. Indkomne forslag.

                    6. Valg af bestyrelse:

                                                          På valg: Mikael Rindom

                                                                          Erik Carstensen

                                                                          Martin G. Lund

                                                                          Bente Witt

                    7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

                                                          På valg:   Frede Michaelsen og Frode Rindom

                    8. Valg af revisor:           På valg:   Birthe Kristensen

                    9. Valg af revisorsuppl.: På valg:   Kirstine Lauridsen

                 10. Eventuelt.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før.